HTML Referanslar (HTML5 Dahil)

HTML belgelerinizde kullanabileceğiniz tüm HTML etiketleri bu blogda toplanmıştır.

Etiket Tanımı
<!-- ... --> Sayfa kaynağınızda yorum tanımlar.
<!DOCTYPE> Doküman türü bildirimi tanımlar.
<a> Bağlantılı metin (link) tanımlar.
<abbr> Kısaltma tanımlar.
<acronym> Kısaltma tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<address> Belge veya makalenin sahibinin/yazarının iletişim bilgilerini tanımlar.
<applet> Sayfanıza gömülü uygulamalar tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<area> Resim haritaları için bir alan tanımlar.
<article> Bağımsız, müstakil içerikler tanımlar.
<aside> İçerikte geçen bir yerle ilgili açıklama tanımlar.
<audio> Ses, müzik veya diğer ses ortamları tanımlar.
<b> Kalın metin tanımlar.
<base> Belgedeki tüm göreceli URL'lar için URL veya hedef tanımlar.
<basefont> Başka bir kaynaktan alıntı bölüm tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<bdi> Metin yönü farklı olan bir metni diğer metinlerden ayırır.
<bdo> Geçerli metin yönünü geçersiz kılınmasını tanımlar.
<big> Büyük metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<blockquote> Nesneyi bir menü ile ilişkilendirir.
<body> Belgenin gövdesini tanımlar.
<br> Metin içerisinde satır sonu tanımlar.
<button> Düğme tanımlar.
<canvas> Grafik çizimleri için bir tuval tanımlar.
<caption> Tablo başlığı tanımlar.
<center> Ortalanmış metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<cite> Çalışmanın başlığını tanımlar.
<code> Bir parça bilgisayar kodu tanımlar.
<col> Sütun için sütun özelliklerini tanımlar.
<colgroup> Bir veya daha fazla sütunlu tabloların sütun biçimlendirmelerini tanımlar.
<command> Kullanıcı tarafından çağırılabilen bir komut tanımlar.
<datalist> Önceden tanımlanmış açılır liste tanımlar.
<dd> Tanım listesinde öğenin açıklamasını tanımlar.
<del> Silinmiş metin tanımlar.
<details> Kullanıcı tarafından gizlenip/görüntülenebilen ek bilgiler tanımlar.
<dfn> Terim tanımlar.
<dir> Dizin başlıkları tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<div> Belgede bir bölüm, sektör tanımlar.
<dl> Tanım listesi tanımlar.
<dt> Tanım listesinde bir öğe tanımlar.
<em> Vurgulanmış metin tanımlar.
<embed> Harici uygulamalar ve etkileşimli içerikler için taşıyıcı tanımlar.
<fieldset> Form içerisindeki ilişkili elemanları gruplandırır.
<figcaption> <figure> etiketi için başlık tanımlar.
<figure> Çizimler, fotoğraflar, kod listeleri gibi bağımsız içerik tanımlar.
<font> Metnin yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<footer> Belge veya bölümün altbilgisini tanımlar.
<form> Kullanıcı girişleri için form tanımlar.
<frame> Çerçeve tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<frameset> Birden fazla çerçeve içim özellikler tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<h1> ... <h6> Başlık tanımlar.
<head> Belgenin başlık bölümünü tanımlar.
<header> Belge veya bölüm için başlık tanımlar.
<hgroup> Başlık etiketlerinin gruplandırılmasını sağlar.
<hr> Konu sonu tanımlar.
<html> Belgenin HTML belgesi olduğunu tanımlar.
<i> Metnin bir kısmını alternatif ses veya hava katar.
<iframe> Satıriçi çerçeve tanımlar.
<img> Görüntü tanımlar.
<input> Kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar.
<ins> Eklenmiş metin tanımlar.
<kbd> Klavye girişi tanımlar.
<keygen> Formlar için anahtar çifti tanımlar.
<label> <input> etiketi için başlık tanımlar.
<legend> <fieldset> etiketi için başlık tanımlar.
<li> Liste öğesi tanımlar.
<link> Belge ile harici kaynak arasında ilişkiyi tanımlar.
<map> Resim haritası tanımlar.
<mark> İşaretlenmiş metin tanımlar.
<menu> Komut listesi/menüsü tanımlar.
<meta> Veri hakkında bilgiler tanımlar.
<meter> Değer veya ölçü için skala tanımlar.
<nav> Navigasyon menüsü tanımlar.
<noframes> Çerçeve desteklemeyen tarayıcılar için bilgi tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<noscript> Script desteklemeyen tarayıcılar için alternatif içerik tanımlar.
<object> Gömülü nesne tanımlar.
<ol> Sıralı liste tanımlar.
<optgroup> Açılır listedeki öğelerin gruplandırılmasını sağlar.
<option> Açılır liste için öğe tanımlar.
<output> Hesaplama sonucu tanımlar.
<p> Paragraf tanımlar.
<param> Gömülü nesneye parametre tanımlar.
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metin tanımlar.
<progress> Görevin ilerleme durumunu tanımlar.
<q> Kısa alıntı tanımlar.
<rp> <ruby> etiketini desteklemeyen tarayıcılar için açıklama tanımlar.
<rt> <ruby> etiketinin sahip olduğu karekterler için açıklama tanımlar.
<ruby> Ruby(rubi) karakterleri içeren bir metin tanımlar.
<s> Doğru, uygun metin tanımlar.
<samp> Bilgisayar programından örnek çıktı tanımlar.
<script> İstemci taraflı bir script tanımlar.
<section> Belgede bir bölüm tanımlar.
<select> Açılır liste tanımlar.
<small> Küçük metin tanımlar.
<source> Medya tanımları için birden fazla kaynak tanımlar.
<span> Satır içi grup tanımlar.
<strike> Üstü çizili metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<strong> Güçlü metin tanımlar.
<style> HTML belgeleri için stil biçimlendirmeleri tanımlar.
<sub> Altsimge metni tanımlar.
<summary> <details> etiketinin başlığını tanımlar.
<sup> Üstsimge metni tanımlar.
<table> Tablo tanımlar.
<tbody> Tablonun gövde içeriğini gruplandırır.
<td> Tablo için standart hücre tanımlar.
<textarea> Çok satırlı metin giriş alanı tanımlar.
<tfoot> Tablonun altbilgi içeriğini gruplandırır.
<th> Tablo için başlık hücresi tanımlar.
<thead> Tablonun başlık içeriğini gruplandırır.
<time> Gregoryen takvimine göre tarih ve saat tanımlar.
<title> Belgenin başlığını tanımlar.
<tr> Tablo için bir satır tanımlar.
<track> Medya nesneleri için metin parçaları tanımlar.
<tt> Daktilo tipinde metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<u> Normal metinlerden farklı metinlerin açıklamasını tanımlar.
<ul> Sırasız liste tanımlar.
<var> Değişken tanımlar.
<video> Film klibi, video akışı veya diğer video ortamlar tanımlar.
<wbr> Kelime arası satır sonu tanımlar.